அருள்மிகு அருணாசலேசுவரர் திருக்கோயில் - புகைப்படம் 2016

.
Aaani Thirumanjanam Festival Photos
Aaanithirumanjanam_16 (1)
Aaanithirumanjanam_16 (2)
Aaanithirumanjanam_16 (3)
Aaanithirumanjanam_16 (4)

Aani Bramorchavam Festival photos
aani baramochava16_1
aani baramochava16_2
aani baramochava16_3
aani baramochava16_4
aani baramochava16_5
aani baramochava16_6
aani baramochava16_7
aani baramochava16_8
aani baramochava16_9

Vasantha Urchavam 10th day festival & Manmathan Thaganam photos
vasanthotsava_16_10day (1)
vasanthotsava_16_10day (2)
vasanthotsava_16_10day (3)
vasanthotsava_16_10day (4)
vasanthotsava_16_10day (5)
vasanthotsava_16_10day (6)
vasanthotsava_16_10day (7)

Telegu Newspaper Clipping Chennai Edition
eenadu
Sakshi

அருள்மிகு அருணாச்சலேஸ்வரர் திருகோயில் திருவண்ணாமலை கும்பாபிஷேக பணிகள் குறித்து ஸ்தபிதிகளுடன் இணை ஆணையர் திரு பி.வாசுநாதன் உரையாடல் அருகில் விழுப்புரம் மண்டல உதவி செயற் பொறியாளர் திரு, ரவி.
kumbabishekam_meeting16-(1)
kumbabishekam_meeting16-(2)
kumbabishekam_meeting16-(3)
kumbabishekam_meeting16-(4)
kumbabishekam_meeting16-(5)
kumbabishekam_meeting16-(6)

Vasantha Ursavam Panthakal Festival at 11/04/2016
arunachaleswarar vasanthotsava_16 (1)
arunachaleswarar vasanthotsava_16 (10)
arunachaleswarar vasanthotsava_16 (2)
arunachaleswarar vasanthotsava_16 (3)
arunachaleswarar vasanthotsava_16 (4)
arunachaleswarar vasanthotsava_16 (5)
arunachaleswarar vasanthotsava_16 (6)
arunachaleswarar vasanthotsava_16 (7)
arunachaleswarar vasanthotsava_16 (8)
arunachaleswarar vasanthotsava_16 (9)
Vasantha16_01-(1)
Vasantha16_01-(2)
Vasantha16_01-(3)
Vasantha16_01-(4)

Swamy Thirukalyanam Urchavam Festival Photo's
Thirukalyanam16-(1)
Thirukalyanam16-(2)
Thirukalyanam16-(3)
Thirukalyanam16-(4)
Thirukalyanam16-(5)
Thirukalyanam16-(6)

Lingathbhavar Abishegam on 07/03/2016
lingothbavar16-(1)
lingothbavar16-(2)
lingothbavar16-(3)
lingothbavar16-(4)
lingothbavar16-(5)
lingothbavar16-(6)
lingothbavar16-(7)

Parivara Sannathi Vimanam Balalaya photos
arunachaleswarar_Parivara16_1
arunachaleswarar_Parivara16_2
arunachaleswarar_Parivara16_3
arunachaleswarar_Parivara16_4
arunachaleswarar_Parivara16_5
arunachaleswarar_Parivara16_6
arunachaleswarar_Parivara16_7
arunachaleswarar_Parivara16_8
arunachaleswarar_Parivara16_9


Tiruvoodal Festival Photos
Tiruvoodal16-(1)
Tiruvoodal16-(10)
Tiruvoodal16-(11)
Tiruvoodal16-(12)
Tiruvoodal16-(13)
Tiruvoodal16-(14)
Tiruvoodal16-(15)
Tiruvoodal16-(2)
Tiruvoodal16-(3)
Tiruvoodal16-(4)
Tiruvoodal16-(5)
Tiruvoodal16-(6)
Tiruvoodal16-(7)
Tiruvoodal16-(8)
Tiruvoodal16-(9)
Tiruvoodal16


karthigai Festival 2015 6th day
1Tiruvoodal-Urchavam--2016
2Tiruvoodal-Urchavam--2016
3Tiruvoodal-Urchavam--2016
4Tiruvoodal-Urchavam--2016
5Tiruvoodal-Urchavam--2016
6Tiruvoodal-Urchavam--2016
7Tiruvoodal-Urchavam--2016
8Tiruvoodal-Urchavam--2016
9Tiruvoodal-Urchavam--2016
10Tiruvoodal-Urchavam--2016
11Tiruvoodal-Urchavam--2016
12Tiruvoodal-Urchavam--2016
13Tiruvoodal-Urchavam--2016
14Tiruvoodal-Urchavam--2016
15Tiruvoodal-Urchavam--2016
16Tiruvoodal-Urchavam--2016