அருள்மிகு அருணாசலேசுவரர் திருக்கோயில் - அன்னதானம்

அன்னதானம் :

தினசரி திருக்கோயிலுக்கு வரும் 300 பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அன்னதானத் திட்டம் 23.03.2002 முதல் செயல்பட்டு வருகிறது.

அன்னதானம் செய்ய விரும்புவோர் ஒரு நாளைக்கு உண்டாகும் செலவிற்கு ரூ.6,000/- திருக்கோயிலில் செலுத்தி அன்னதாத் திட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம் அல்லது ரூ.60,000/- முதலீடாக செலுத்தும் பட்சத்தில் அத்தொகையினை முதலீடு செய்து அதன் மூலம் கிடைக்கப் பெறும் வட்டியைக் கொண்டு வருடத்தில் பக்தர்கள் விரும்பும் ஏதாவது நாளில் மேற்படி அன்னதானம் செய்து கொள்ளவும் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

கருணை இல்லம் :

இத்திருக்கோயில் ஆதரவற்ற 7 குழந்தைகளுக்காகக் கருணை இல்லம் நடத்தப்பட்டுவருகிறது.

அன்பளிப்புகள் காசோலை மற்றும் வரையோலை மூலமாக வரவேற்கப்படுகின்றன.